Máy lọc nước gia đình

Máy lọc nước HBTECH – 5 lõi không vỏ tủ

2.700.000
Giá trước đây: 3.375.000

Máy lọc nước HBTECH – 6 lõi không vỏ tủ

2.925.000
Giá trước đây: 3.656.000

Máy lọc nước HBTECH – 7 lõi không vỏ tủ

3.195.000
Giá trước đây: 3.993.000

Máy lọc nước HBTECH – 8 lõi không vỏ tủ

3.465.000
Giá trước đây: 3.850.000

Máy lọc nước Karofi eRO 8 cấp không vỏ tủ

3.740.000
Giá trước đây: 5.180.000

Máy lọc nước Karofi eRO 9 cấp không vỏ tủ

4.040.000
Giá trước đây: 5.480.000

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 8 cấp không vỏ tủ

4.650.000
Giá trước đây: 6.400.000

Máy lọc nước Karofi sRO 8 cấp không vỏ tủ

4.380.000
Giá trước đây: 6.230.000

Máy lọc nước Karofi sRO 9 cấp không vỏ tủ

4.680.000
Giá trước đây: 6.330.000