Máy lọc nước gia đình

Máy lọc nước HBTECH – 5 lõi không vỏ tủ

2.700.000
Giá trước đây: 3.375.000

Máy lọc nước HBTECH – 6 lõi không vỏ tủ

2.925.000
Giá trước đây: 3.656.000

Máy lọc nước HBTECH – 7 lõi không vỏ tủ

3.195.000
Giá trước đây: 3.993.000

Máy lọc nước HBTECH – 8 lõi không vỏ tủ

3.465.000
Giá trước đây: 3.850.000