Hệ thống lọc nước giếng khoan

Hệ thống lọc nước giếng khoan 0,6m3 -0,8m3/h

6.000.000
Giá trước đây: 6.667.000

Hệ thống lọc nước giếng khoan 4m3 -5m3/h

55.000.000
Giá trước đây: 60.000.000

Hệ thống lọc nước giếng khoan 5m3/h đến 10m3/h

Giá Sản Phẩm
Liên Hệ: 096.826.8687

Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp

Giá Sản Phẩm
Liên Hệ: 096.826.8687

Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp

Giá Sản Phẩm
Liên Hệ: 096.826.8687

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK02 0,8 – 1m3/h

9.000.000
Giá trước đây: 10.000.000

Hệ thống lọc nước giếng khoan GK03 van tự động

19.850.000
Giá trước đây: 21.500.000